guifi media

A partir del 2022, tots els nous vídeos a:  media.exo.cat !!

guifi RADIO

guifi RADIO

Recull de novetats, reportatges, entrevistes que han pogut fer a membres de guifinet

Esta en fase de proves, la guifiRadio en directe! -> guifiradio.exo.cat/info

8 episodios

Mostrar:
Página 1 de 1

A partir del 2021, tots els nous vídeos a:  media.exo.cat !!